Juf, waar ben je?

Maak plaats voor jouw rouw.

VZW “Juf, waar ben je?”: Een Hoopvolle Stap
Volg ons op
Instagram_logo_2016.svg (1)

VZW “Juf, waar ben je?”: Een Hoopvolle Stap

geschreven door: 

Peter

Met trots kondigen we de oprichting aan van de vzw “Juf, waar ben je?”. Als een groep gedreven en toegewijde individuen hebben we deze vzw in het leven geroepen om ondersteuning te bieden bij de verkoop van het boek “Juf, waar ben je?”. Ons doel is om ziekte, verlies en rouw bespreekbaar te maken voor jonge kinderen, omdat we geloven dat ze recht hebben op duidelijke en correcte informatie over deze uitdagende levensonderwerpen. Bovendien zijn we vastbesloten om via deze inspanningen een positieve impact te hebben op onze samenleving door de opbrengsten van het boek transparant te doneren aan drie goede doelen. In dit artikel zullen we onze visie, missie en doelstellingen nader toelichten.

Over het Boek “Juf, waar ben je?”

“Juf, waar ben je?” is een hartverwarmend boek dat speciaal is geschreven voor jonge kinderen die geconfronteerd worden met ziekte, verlies en rouw in hun omgeving. In dit verhaal volgen we de belevenissen van een kind dat op zoek gaat naar zijn of haar geliefde juf, die plotseling afwezig is. Het boek biedt een gevoelige en begrijpelijke benadering van deze moeilijke thema’s, waarbij de nadruk ligt op empathie, begrip en hoop. De prachtige illustraties maken de ervaring van het lezen van dit boek nog waardevoller voor jonge lezers en voorleesmomenten.

De Missie van VZW “Juf, waar ben je?”

Onze missie is tweeledig: allereerst willen we jonge kinderen voorzien van een liefdevol en leerzaam boek dat hen helpt om te gaan met emoties die vaak moeilijk te begrijpen zijn. Door ziekte, verlies en rouw bespreekbaar te maken, bieden we hun de mogelijkheid om hun gevoelens te uiten en te verwerken. Ten tweede willen we als vzw bijdragen aan een meer empathische en zorgzame samenleving. Het is van cruciaal belang om kinderen van jongs af aan te ondersteunen bij het begrijpen en omgaan met emoties, zodat ze later als volwassenen in staat zijn om anderen met mededogen te benaderen.

Onze Doelen

  1. Kinderen Ondersteunen: Het boek “Juf, waar ben je?” biedt een toegankelijke manier om kinderen te helpen omgaan met ziekte, verlies en rouw. We streven ernaar dit boek te verspreiden naar scholen, bibliotheken en zorginstellingen, zodat het zijn weg vindt naar de handen en harten van jonge lezers.
  2. Transparante Filantropie: Alle opbrengsten van het boek gaan naar drie zorgvuldig gekozen goede doelen. Als vzw verbinden we ons ertoe om volledige transparantie te bieden over de fondsenwerving en de donaties aan deze doelen.
  3. Pedagogische Suggesties: We zijn van plan om pedagogische suggesties beschikbaar te stellen op onze website. Deze suggesties zullen docenten, zorgverleners en ouders helpen om met gevoelige onderwerpen als ziek zijn, verlies en rouw om te gaan. Door handvaten en praktische hulpmiddelen aan te reiken, hopen we een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich vrij kunnen uiten.
  4. Literatuurlijst: Naast pedagogische suggesties, willen we een literatuurlijst samenstellen met aanvullende bronnen en boeken die nuttig kunnen zijn voor verdere verdieping en begrip van deze onderwerpen.

Samen Vooruit

We geloven dat elk kind het recht heeft om gehoord, begrepen en ondersteund te worden, vooral wanneer ze te maken hebben met uitdagingen als ziekte, verlies en rouw. Met de vzw “Juf, waar ben je?” willen we samen met scholen, zorgverleners, ouders en de bredere gemeenschap deze moeilijk onderwerpen bespreekbaar te maken.

Delen via: 

Koop nu 'Mijn troostpop'

Nieuw

Koop nu "Juf, waar ben je?"

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *