Juf, waar ben je?

Maak plaats voor jouw rouw.

Waarom ondersteunen we deze vzw’s?
Volg ons op
Instagram_logo_2016.svg (1)

Waarom ondersteunen we deze vzw’s?

Delen:

Alle opbrengsten van het boek zullen hun weg vinden naar enkele door ons gekozen vzw’s. Elke vereniging vervult een maatschappelijk belangrijke taak waarbij we ons betrokken voelen. Door te steunen met de opbrengsten van het boek willen we hen een klein duwtje in de rug geven. Ze kunnen alle financiële steun gebruiken om hun werking te ondersteunen.

vzw Wijzersterk

Onze keuze om het goede doel Wijzersterk te kiezen ligt Inge nauw aan het hart.

Deze vzw zorgt voor zinvolle dagbestedingen en hopelijk in de nabije toekomst voor huisvesting voor jongvolwassenen met een beperking. 

Eén van de jongens – Thomas, heeft als kleuter in haar klas gezeten. Door zuurstofgebrek bij zijn geboorte verliep zijn mentale ontwikkeling trager dan bij andere kinderen en had hij al vanaf zijn 3 jaar regelmatig epilepsieaanvallen. Hij bleef twee jaar bij haar in de derde kleuterklas. 

Zijn papa was een collega op school (meester Dirk) en Inge bleef de evolutie van Thomas opvolgen. Hij is nu 27jaar en woont nog thuis.

Meester Dirk richtte enkele jaren geleden samen met andere ouders van jongeren met een beperking vzw Wijzersterk op om deze jongvolwassenen een zinvolle dagbesteding te bezorgen. Helpen bij de bio boer of in een woonzorgcentrum –  klusjes KV Mechelen – sportactiviteiten – uitstapjes… Ze kunnen alle financiële hulp gebruiken.

Meer info op www.wijzersterk.be. Ze kunnen alle financiële steun gebruiken om de werking verder uit te breiden.

Dirk is ook erg enthousiast over het manuscript van het boek en schreef er zelf een versie bij voor beginnende lezertjes. Deze kunt u – als het boek er is – terugvinden op de website.

vzw Sjarabang

Jan is nauw betrokken bij Sjarabang en schreef onderstaande tekst.

Maar al te graag wil ik oproepen om  vzw Sjarabang te steunen.  Zelf ben ik al mijn hele loopbaan werkzaam in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.  Alzo was ik ook collega van Marleen D’Joos, die aan de wieg stond van deze vzw die zich kunst-en cultuurparticipatie voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking als doel heeft gesteld.  En dit gebeurt in een inclusief creatief atelier. Als ik zie hoe deze personen via dit drempelverlagende initiatief groeien in hun mens-zijn, geeft me dit een warm gevoel. Sjarabang geeft hen kansen op heel diverse terreinen en met een indrukwekkend jaarprogramma.  Gelukkig kan de werking steunen op heel veel vrijwilligers. En dat is ook nodig. Om dit prachtige project levenskansen en toekomst te bieden is financiële steun meer dan welkom.  Hoe klein of hoe groot jouw eventuele bijdrage ook is: het maakt niet uit.  Alvast bedankt om het te overwegen!

Wil u naast het aankopen van ons boek Sjarabang een extra steuntje in de rug geven, dan kun je de nodige info vinden op de website www.sjarabangvzw.be.

vzw Paliatief Netwerk Mechelen

Een palliatief netwerk is een samenwerkingsverband rond palliatieve zorg tussen verschillende zorgverleners en zorgvoorzieningen in een bepaalde regio. Het netwerk biedt advies, informatie, ondersteuning en coördinatie aan alle zorgverleners die met palliatieve zorg te maken krijgen. Ze zijn een belangrijke schakel zodat de patiënt op een menswaardige manier kan sterven in de omgeving waar hij dat wenst.

Wij geloven er heel sterk in dat iedereen, ook op het einde van het leven, alle recht heeft om eigen keuzes te maken. Het Palliatieve netwerk maakt dit mogelijk door de juiste ondersteuning aan te bieden. Ze hebben de kennis en kunde in het coördineren van de hulpverlening om deze laatste reis op een menswaardige manier te laten gebeuren. Dit is niet alleen belangrijk voor de patiënt, maar ook voor zijn nabestaanden en kan een belangrijke schakel zijn voor het rouwproces.

Vanuit deze overtuiging willen we Palliatief Netwerk Mechelen heel graag een klein financieel steuntje geven. Als u dit, naast het aankopen van het boek, ook rechtstreeks wil doen, kan u alle nodige info vinden op de website www.palliatief-netwerk-mechelen.be.

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 15 Palliatieve netwerken. Als je info wil over een palliatief Netwerk dat in jouw regio actief is, raadpleeg dan deze lijst. De lijst is gepubliceerd op de website van LEIF. Dit is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.